Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Πορτοκαλί Δρομολόγιο Αποκομιδής Απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Χολαργού

Δρομολόγιο (Πορτοκαλί) καθημερινής αποκομιδής απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Χολαργού. Συλλέγονται οι κάδοι και τα proper απορριμμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 28, 2017, 10:47 (CET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2017, 13:12 (CET)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.8262, 38.0089],[ 23.8262, 37.9662],[ 23.7823, 37.9662],[ 23.7823, 38.0089], [23.8262, 38.0089]]] }