Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Πράσινο Δρομολόγιο Αποκομιδής Απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Χολαργού

Δρομολόγιο (Πράσινο) καθημερινής αποκομιδής απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Χολαργού. Συλλέγονται οι κάδοι και τα proper απορριμμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 28, 2017, 10:47 (CET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2017, 13:23 (CET)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.8262, 38.0089],[ 23.8262, 37.9662],[ 23.7823, 37.9662],[ 23.7823, 38.0089], [23.8262, 38.0089]]] }