Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Κανονισμός Καθαριότητας

Κανονισμός Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 27, 2017, 19:09 (CET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 26, 2017, 21:19 (CET)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.8262, 38.0089],[ 23.8262, 37.9662],[ 23.7823, 37.9662],[ 23.7823, 38.0089], [23.8262, 38.0089]]] }