Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Γεωτεμάχια

Γεωτεμάχια Δημοτικής Ενότητας Χολαργού. Το σύνολο δεδομένων δεν αποτελεί τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος και χρησιμοποιείται ως ενδεικτική αναφορά για την εκπόνηση μελετών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 1, 2017, 12:13 (CET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2017, 10:25 (CET)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.8262, 38.0089],[ 23.8262, 37.9662],[ 23.7823, 37.9662],[ 23.7823, 38.0089], [23.8262, 38.0089]]] }