Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Ηλεκτροφωτισμός

Θέσεις στύλων ηλεκτροφωτισμού και είδος λαμπτήρα που χρησιμοποιείται, εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Το σύνολο προέρχεται από επίγεια αποτύπωση, η οποία πραγματοποιήθηκε το έτος 2014.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 28, 2017, 10:55 (CET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2017, 09:16 (CET)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.8262, 38.0089],[ 23.8262, 37.9662],[ 23.7823, 37.9662],[ 23.7823, 38.0089], [23.8262, 38.0089]]] }