Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Κάδοι απορριμμάτων

Θέσεις κάδων απορριμμάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Περιλαμβάνονται οι θέσεις των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Κάθε κάδος συνοδεύεται από πληροφορίες: Κατηγορία, Υποκατηγορία, Χωρητικότητα, Γεωγραφική Θέση, Φωτογραφία. Δεν περιλαμβάνονται ακόμα οι σταθεροί κάδοι (proper) της Δημοτικής Ενότητας Παπάγου. Το σύνολο δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 28, 2017, 10:56 (CET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2017, 17:06 (CET)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.8262, 38.0089],[ 23.8262, 37.9662],[ 23.7823, 37.9662],[ 23.7823, 38.0089], [23.8262, 38.0089]]] }