Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Κτήρια

Αποτύπωση περιγραμμάτων κτισμάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Το σύνολο δεδομένων χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο σε μελέτες του Δήμου και ενημερώνεται συνεχώς.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 1, 2017, 12:12 (CET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2017, 09:35 (CET)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.8262, 38.0089],[ 23.8262, 37.9662],[ 23.7823, 37.9662],[ 23.7823, 38.0089], [23.8262, 38.0089]]] }