Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Μετρητές Φωτισμού

Θέσεις μετρητών φωτισμού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 28, 2017, 10:54 (CET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2017, 09:58 (CET)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.8262, 38.0089],[ 23.8262, 37.9662],[ 23.7823, 37.9662],[ 23.7823, 38.0089], [23.8262, 38.0089]]] }