Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Οικοδομικές Γραμμές

Αποτύπωση οικοδομικών γραμμών Δήμου Παπάγου - Χολαργού σε κλίμακα 1:2.500 – 1:5.000. Το σύνολο δεδομένων χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο σε μελέτες του Δήμου και δεν αποτελεί πολεοδομική πληροφορία με θεσμική ισχύ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 28, 2017, 10:54 (CET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2017, 18:11 (CET)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.8262, 38.0089],[ 23.8262, 37.9662],[ 23.7823, 37.9662],[ 23.7823, 38.0089], [23.8262, 38.0089]]] }