Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Δρομολόγιο Αποκομιδής Απορριμμάτων Κυριακών και Αργιών Δημοτικής Ενότητας Παπάγου

Δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων Κυριακών και αργιών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 28, 2017, 10:45 (CET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2017, 13:37 (CET)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.8262, 38.0089],[ 23.8262, 37.9662],[ 23.7823, 37.9662],[ 23.7823, 38.0089], [23.8262, 38.0089]]] }