Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Πράσινο Σκούρο Δρομολόγιο Αποκομιδής Απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Παπάγου

Δρομολόγιο (Πράσινο Σκούρο) καθημερινής αποκομιδής απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Παπάγου. Συλλέγονται οι κάδοι και τα proper απορριμμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 28, 2017, 10:48 (CET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2017, 12:56 (CET)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.8262, 38.0089],[ 23.8262, 37.9662],[ 23.7823, 37.9662],[ 23.7823, 38.0089], [23.8262, 38.0089]]] }