Έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors

Κόκκινο Δρομολόγιο Αποκομιδής Απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Παπάγου

Κόκκινο Δρομολόγιο Αποκομιδής Απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Παπάγου. Συλλέγονται οι κάδοι και τα proper απορριμμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 28, 2017, 10:48 (CET)
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 24, 2017, 12:21 (CET)
γεωμετρία {"type":"Polygon","coordinates":[[[23.8262, 38.0089],[ 23.8262, 37.9662],[ 23.7823, 37.9662],[ 23.7823, 38.0089], [23.8262, 38.0089]]] }